O nas

Spółka jest zainteresowana szeroko pojętymi rozwiązaniami innowacyjnymi i proekologicznymi w przemyśle metalurgicznym i odlewniczym. Swoje doświadczenie opiera na współpracy ze środowiskiem naukowym; głównie z Politechniki Śląskiej, Politechniki Opolskiej i Akademii Górniczo Hutniczej z Krakowa oraz Głównego Instytutu Górnictwa.

Spółka postawiła sobie za cel opracowanie i wdrażanie nowych technologii produkcji dodatków stopowych lub ulepszanie technologii istniejących. W tym zakresie spółka prowadzi badania patentowe i szuka innowacyjnych rozwiązań, które warte będą implementacji w życiu gospodarczym. Celem działalności jest komercjalizacja nowych i ulepszonych technologii produkcji, prowadzących do zmniejszenia energochłonności procesów technologicznych przy jednoczesnym zmniejszeniu wskaźników zużycia surowców w tych procesach. Na chwilę obecną spółka jest zainteresowana rozwinięciem badań nad nowym zastosowaniem pyłu krzemionkowego oraz nad niskowęglowym żelazochromem (LC FeCr), a także opracowaniem prawa sterowania długością elektrod w piecach łukowo-oporowych. W tym zakresie pozyskała partnerów biznesowych, umożliwiających realizację zarówno projektów badawczych jak i późniejsze ich wdrożenie.

Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: „Opracowanie algorytmu sterowania procesem wytwarzania wysokoprocentowych stopów krzemu w piecach elektrycznych łukowo-oporowych z wykorzystaniem innowacyjnej metody wyznaczania położenia końca elektrody we wnętrzu wanny pieca.” Propozycję cenową należy złożyć w terminie do 04.11.2015 r. do godz. 12.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Łaziskach Górnych (43-170), przy ul. Cieszyńskiej 23g.


Pełna treść zaproszenia
do złożenia propozycji cenowej:Formularz propozycji cenowej:

Inprosol Sp. z o.o.

REGON: 146921511
NIP: 5252568257
KRS: 0000480532

Siedziba firmy: ul. Cieszyńska 23G, 43-170 Łaziska Górne, Polska

Kontakt:

Marcin Loska, Członek Zarządu
kom. 601 466 160
e-mail: marcin.loska@inprosol.pl